...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie úverov ručených ručiteľom

Pôžičky a úvery s ručením sú v mnohých prípadoch pre klienta výhodnejšie. Získa finančný obnos za podmienok, ktoré by bez ručiteľa nezískal. Vzťah veriteľ - dlžník získava novú formu, kde medzi tieto dve osoby sa dostáva ručiteľ, ktorý ručí, že v prípade, keď dlžník nebude schopný spácať dlžnú sumu v požadovanom čase, sa o túto situáciu podelí s ručiteľom. Pri zabezpečení úveru ručiteľom banka overuje bonitu a platobnú schopnosť aj dlžníka aj ručiteľa - zamestnaný občan, s vekom od-do, ktorý nie je vo výpovednej lehote alebo v skúšobnej dobe a podobne.

Taktiež je treba, aby ručiteľ vedel preukázať svoj príjem, pričom na toto posudzovanie sú obvykle banky prísnejšie ako nebankové spoločnosti. Pri ručiteľovi však môže získať dlžník vyšší úver alebo lepšie podmienky. Nezabudnite aj na to, že na lepšie podmienky má vplyv viacero okolností, napríklad aj ceny za úverový účet a preto nezabudnite na porovnanie poplatkov za vedenie účtu.

Chcete získať výhodnú pôžičku na mieru rýchlo a jednoducho?

  • jednoduché vybavenie
  • peniaze na účet do 24h od schválenia
  • dostupná pôžička
  • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 15 klientov už dnes požiadalo

Podľa obchodného zákonníka sa ručiteľom stáva ten, kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplní určitý záväzok. Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky. Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. 

Banková záruka

Banková záruka slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V praxi vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určenej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, a to v prípade, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Produkt banková záruka je určený pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú prostredníctvom bankovej záruky zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe.

V prípade záujmu o využitie bankovej záruky je potrebné podať žiadosť o poskytnutie s kompletnou dokumentáciou a prílohami. Odpoveďou je písomná dohoda medzi bankou a klientom. 

Druhy bankových záruk:

1. záruka za  ponuku 
jej predloženie si vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže pre prípad, že účastník verejnej súťaže  nedodrží podmienky ponuky pri uzatváraní kontraktu alebo odstúpi od svojej ponuky počas obdobia jej viazanosti. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je účastník verejnej súťaže.

2. záruka za vrátenie platby vopred 
banka sa v nej zaväzuje vrátiť platbu vopred, zaplatenú kupujúcim predávajúcemu, ak predávajúci nedodá príslušný tovar alebo ho dodá len čiastočne. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci.

3. platobná záruka 
banka preberá ručenie za platbu dlžníka po dodávke tovaru, služby. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je kupujúci.

4. výkonová záruka 
záruka je určená na zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov. Banka môže ručiť po dobu termín/realizácie diela alebo do vypršania technickej záruky. Výkonová  záruka môže byť pre kupujúceho/objednávateľa alternatívou na uvoľnenie zádržného (záruka za zádržné). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci/dodávateľ/zhotoviteľ diela.

5. colná záruka 
banka sa v nej zaväzuje zaplatiť dovoznú platbu (clo, DPH, spotrebná daň). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je dovozca alebo colne schválený ručiteľ.

Porovnanie bankových úverov s ručením

VÚB banka

VÚB bankaVÚB banka poskytuje produkt Hypotéka v rôznych varintách, vrátanie refinancovania či americkej hypotéky. Je možné využiť štátny príspevok pre mladých, ktorý značne znižuje úrok. Výhodný úrok je možné získať pri dlhoročnom úžívaní produktov VÚB banky. 

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporitelnaSlovenská sporiteľňa rozdeľuje produkty hypoték na úver na bývanie a hypotekárny úver pre mladých. Výhodou je možnosť základného aj komplexného poistenia hypotekárneho úveru a tiež ponuka poistenia nehnuteľnosti.

Poštová banka

Postova BankaPoštová banka ponúka hypotekárny úver až do výšky 500 000€. Pri prenose úveru z inej banky už nie je potrebné zdokladovať príjem a pôvodný znalecký posudok je plne akceptovaný. Výhodou je odklad splátok až na 6 mesiacov a bezplatné úkony ako mimoriadna splátka do výšky 20% ceny úveru a možnosť zníženej splátky na 18 mesiacov. 

OTP banka

OTP bankaOTP banka ponúka viacero produktov úverov. Úvery do 25 000 € sú bez ručenia. Výhodou je expresné spracovanie úveru či neobmedzená výška úveru až do 90% hodnoty finančného majetku.

Tatra Banka

Tatra BankaV Tatra banke sú výhodné mimoriadne splátky až do výšky trojnásobku bez poplatku a výhodou je kreditná karta zadarmo po dobu 12 mesiacov. Pri refinancovaní akceptujú až 5 rokov starý znalecký posudok.

Prima Banka

Prima BankaPrima banka ponúka úver s nízkym úrokom pri fixácii na 4 roky. Úver je jednoduchý a rýchly, v prípade prenesenia si pôvodnej hypotéky vám stačí pôvodný znalecký posudok, čímodpadá množstvo zbytočného vybavovania.

Cetelem

CetelemCetelem poskytuje úvery už len bez ručiteľa.

Hľadáte pôžičku s výhodným úrokom? Máme pre vás tip:

  • jednoduché vybavenie
  • peniaze na účet do 24h od schválenia
  • dostupná pôžička
  • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 17 klientov už dnes požiadalo

Nebankové úvery s ručením

V prípade nebankových subjektov je tiež možné získať úver s ručením. Podmienky sú vekové ohraničenie a trvalý pobyt na Slovensku. O ručiteľa môže byť požiadaný pri pôžičkach na vyššie sumy a za špecifických okolností, do ktorých treba brať do úvahy, výšku príjmu či status žiadateľa.

Chcete získať výhodnú pôžičku rýchlo a jednoducho?

Malá rýchla do 350 € alebo Na mieru do 26 000 €
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank? Pridané 02.11.2015 Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank?

Pôžičky pred výplatou sú úvery, ktoré sa poskytujú na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov alebo v prípade, ak má človek nečakané výdaje a nemá dostatočnú hotovosť na …

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Ručiteľ

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Ručiteľ na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Ručiteľ

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Ručiteľ

Pridané 02.08.2013 , aktualizované 26.07.2018