...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie leasingu strojov a zariadení

Leasing strojov a zariadení sa využíva pri zakladaní alebo rozširovaní výroby. Investície do technologických inovácií sú nákladné a často žiadateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na ich zakúpenie. Leasing sa vzťahuje aj na gastrozariadenia v hotelových a reštauračných zariadeniach, prípadne na počítače do administratívy alebo IT firmy.

V rámci leasingu poskytujú na rôzne technológie, stroje alebo zariadenia pre podnikanie finančné prostriedky nielen banky alebo ich leasingové dcérske spoločnosti, ale aj viacero nebankových spoločností, pričom niektoré sa priamo špecializujú práve na nákup podnikateľského zariadenia a jeho prefinancovanie či už pre menšie, stredné alebo väčšie podnikateľské subjekty. Obvykle sa ručí za úver priamo kupovaným majetkom.

Výhodná pôžička poskytovaná overenými poskytovateľmi, schvaľovanie až 93%

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 5 klientov už dnes požiadalo

Banky poskytujú najčastejšie prefinancovanie obrábacích strojov, zdravotníckej techniky a techniky pre autoservisy a pneuservisy, keďže sú to odvetvia, ktoré sú stále lukratívne. 

Podmienky získania

 • Výber zariadenia na leasing
 • Pre fyzické aj právnické osoby
 • Minimálna doba 36 mesiacov

Výhody a nevýhody leasingu

Pozitíva

 • leasing rieši nedostatok investičného kapitálu nielen v začiatkoch podnikateľskej činnosti, klient nemusí žiadať o úver,
 • úspora finančných zdrojov
 • v leasingu neexistujú úverové podmienky ani investičné obmedzenia, naopak leasing investičné možnosti rozširuje,
 • neviaže prevádzkový kapitál a šetrí likvidné prostriedky podnikateľa, čo znamená, že ich nemusí naraz v celom objeme vydať na kúpu potrebného predmetu, ale môže formou nájomného platiť iba určitú časť a zostatok prostriedkov priebežne venovať na rozvoj podnikania a do prevádzkovej sféry, nájomca môže vlastný kapitál použiť na svoje vlastné účely,
 • poskytuje výhody cash – flow splátky nájomného umožňujú rozpočtovanie a prognózy tejto finančnej kategórie a bezprostredne neohrozujú likviditu nájomcu,
 • nelineárne leasingové splátky kopírujú zvyšovanie výnosov z výroby, sprostredkovanej predmetom leasingu a dávajú tak nájomcovi priestor pre úsporu likvidných prostriedkov. Ten hradí nájomné iba podľa výnosov z investície obstaranej leasingom a nemusí leasingové splátky dotovať z iných aktivít. Táto výhoda sa stráca pri lineárnych leasingových splátkach,
 • pri sezónnom využívaní predmetu obstaraného leasingom kopírujú nelineárne splátky sezónne výnosy z výroby
 • splátky nájomného sú účtované nájomcom ako nákladová položka,
 • leasing predstavuje obranu proti inflačnému vývoju, lebo zariadenie je nakupované za bežnú cenu a splácané z budúcich výnosov,
 • je to spôsob, ako získať na dlhodobé užívanie väčšie majetkové zložky bez zvýšenia aktív nájomcu / niekedy sa tomu hovorí aj mimobilančné získanie majetku, a preto tento nepotrebuje kapitál na jeho finančné krytie,
 • cenová úspora, v prípade, keď prenajímateľ je schopný zaobstarať predmet leasingu s rabatom a tým znižovať obstarávaciu cenu, v prípade výhodnejšieho poistenia, pokiaľ majú leasingové spoločnosti zmluvy s poisťovňami, v prípade dohôd o spolupráci so špedičnými firmami. Úsporou môže byť zvýhodnené daňové odpisovanie, zmenšovanie úverových a menových rizík a poistenie predmetu leasingu môže byt lacnejšie z dôvodu množstva klientov leasingovej spolocnosti, ktorá dostane od poistovne zľavu.

TIP: Chcete si proste rýchlo a jednoducho požičať?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 8 klientov už dnes požiadalo

Negatíva

 • jednou z nevýhod môže byť vysoké nájomné. Jeho súčasťou býva spravidla zisk leasingovej spoločnosti a všetky náklady s leasingom spojené. Nájomné značne prevyšuje kúpnu cenu prenajatého majetku. Táto nevýhoda je kompenzovaná vysokou výrobnou efektívnosťou najatého výrobného zariadenia, neexistencia odpisov, resp. ich minimálny rozsah po skončení leasingu zvyšuje základ dane z príjmov u nájomcu a následné zvýšenie dane v období po ukončení leasingu môže dosiahnuť čiastku porovnateľnú s daňovými úsporami z obdobia leasingu. Výsledným efektom potom nie je zníženie dane z príjmov, ale posun jej platby do časovo vzdialenejšieho obdobia,
 • po skončení leasingu, prechádza do vlastníctva nájomcu väčšinou už odpísaná alebo takmer odpísaná hodnota. Ak sa neuvažuje o jej obnove, zotiera sa daňová výhoda vyšších odpisov v dobe leasingovej operácie,
 • je nutné brať do úvahy aj prenesenie vlastníckych rizík na nájomcu a obmedzenie užívateľských práv nájomcu obsahom leasingovej zmluvy,
 • nebezpečenstvo bankrotu leasingovej spoločnosti,
 • počas trvania kontraktu nájomca vo väčšine prípadov nemá možnosť predať alebo vrátiť zariadenie, čo by mu umožnilo korigovať predchádzajúce chybné rozhodnutie,
 • nevypovedateľnosť zmluvy počas trvania leasingového vzťahu,
 • niektoré zmluvy sú koncipované tak, že v prípade poruchy neposkytne leasingová spoločnosť nový stroj.

Formy financovania

 • formou úveru v bankou stanovených sumách, podmienkou je však byť platcom DPH
 • spätný leasing od 1. majiteľa, max. 24 mesiacov

Porovnanie poskytovateľov leasingu

Náš tip na overenú pôžičku s bezproblémovým vybavením:

Získať pôžičku

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Leasing strojov a zariadení

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Leasing strojov a zariadení na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Leasing strojov a zariadení

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Leasing strojov a zariadení

Pridané 11.12.2013 , aktualizované 18.07.2018