...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Porovnanie úverov pre živnostníkov a podnikateľov

Pôžičky pre podnikateľov a úvery v prípade podnikateľskej činnosti sú ovplyvnené viacerými faktormi. Rýchle pôžičky sú obvykle v nižšej sume a s menej výhodným úrokom. Úvery vo vyšších sumách sú podmienené kladným daňovým priznaním za 1 až 2 zúčtovacie obdobia. Práve pre živnostníkov a podnikateľov môže byť vďaka daňovej optimalizácií pomerne náročné získať väčší úver z banky, keďže tá posudzuje príjmy a bonitu záujemcu pomerne prísne a podnikateľské úvery sú tak menej dostupné.

Začínajúci živnostníci neuspejú určite, ak ale má podnikateľ dostatočný príjem, môže si požičať rôzne spotrebné, prevádzkové aj investičné úvery v hodnote aj niekoľko desiatok tisíc € formou rôznych bankových produktov. Tiež niektoré väčšie nebankové spoločnosti majú živnostnícke pôžičky alebo úvery dostupné špeciálne pre podnikateľov.

Chcete získať výhodnú pôžičku pre živnostníkov a podnikateľov rýchlo a jednoducho?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 20 klientov už dnes požiadalo

Podmienky získania

Živnostníci sú v jemne odlišnom postavení ako právnické osoby, dalo by sa povedať že už len z toho dôvodu že pôžičky pre živnostníkov sú podľa niektorých názorov ľahšie získateľné, lebo narozdiel od právnických osôb ručia za svoje záväzky v plnej výške.

 • minimálne 12 mesiacov podnikania (v niektorých prípadoch stačí aj 6 mesiacov)
 • daňové priznanie
 • doklady totožnosti
 • podnikanie na území Slovenskej republiky

Výhody a nevýhody 

Výhody

 • bezúčelovosť (spotrebné úvery), najmä ak je to banková pôžička pre podnikateľov
 • možnosť získať pôžičku aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
 • finančné zdroje na chod podniku

Nevýhody

 • nulové alebo záporné daňové priznanie vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou
 • vyššie úroky ako pri bežných úveroch
 • kratšia doba splácania a tým aj vyššie splátky
 • pôžička na podnikanie môže byť obmedzená maximálnou sumou

Pôžička pre živnostníkov, ako fyzických osôb podnikateľov, patrí medzi bezúčelové úvery, akými sú aj spotrebné úvery. Pôžičky pre živnostníkov neposkytujú klientom, u ktorých v čase podania žiadosti prebiehajú akékoľvek exekúcie.

Pôžičky pre živnostníkov sa zväčša delia do dvoch skupín. Prvú z nich predstavuje úver bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, pričom pri takejto pôžičke sa od žiadateľa požaduje, aby pri podaní žiadosti hodnoverne preukázal zdroj jeho príjmov (napr. zmluva o obchodnom zastúpení, mandátna zmluva, daňové priznanie a iné), na základe ktorého sa vykonáva zhodnotenie platobnej schopnosti žiadateľa ako živnostníka splácať poskytnutú pôžičku veriteľovi. 

Overení poskytovatelia

Tatra banka

Tatra bankaBusiness úver Tatra banka Expres je určený živnostníkom a podnikateľom  s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou, výška úveru od 3.500 až do 150.000 EUR so splatnosťou 1 rok s automatickou prolongáciou pri kontokorentnom úvere a od 1 do 4 rokov pri splátkovom úvere. Medzi požadované podklady patria:

 • žiadosť o úver
 • finančné výkazy žiadateľa a daňové priznania za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • výpis z Obchodného registra SR, resp. Živnostenského registra SR

Businnes úver Tatra banka Hypo je určený pre spoločnosti s ručeným obmedzením, akcieové spoločnosti zapísané v Obchodnom registri SR a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, pričom žiadateľ podniká vo vybraných odvetviach a má aspoň 15-mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti s uzavretým účtovným obdobím za 12 kalendárnych mesiacov. Úver môže byť poskytnutý od 10.000 EUR až do 200.000 EUR v závislosti od typu zakladanej nehnuteľnosti, poskytuje sa vo forme splátkového úveru a dobou splatnosti od 1 do 10 rokov.  Zabezpečenie úveru v tomto prípade je nehnuteľnosťou určenou na bývanie alebo podnikanie - výhodou je možnosť kombinácie zabezpečenia. Fixáciu úrokovej sadzby je možné vybrať na 1,3 až 5 rokov.

Slovenská sporiteľňa 

Slovenska sporitelnaKontokorentný úver pre podnikateľov sa poskytuje  formou povoleného debetu k bežnému účtu  vo výške schváleného úverového limitu.  Úver sa automaticky spláca pripísaním platieb na účet, nie je potrebné poukazovať splátky v určenej výške k určeným termínom, výška úveru je stanovená na základe predložených finančných výkazov.

Účelový úver pre podnikateľov je určený na prevádzkové financovanie, ako je nákup materiálu, surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov, zvýšená potreba finančných zdrojov z dôvodu sezónnosti hospodárskej činnosti, pohľadávky voči tuzemským a zahraničným subjektom

Bezúčelový úver pre podnikateľov je výhodný v tom, že podnikateľ nemusí dokladovať, kde minul požičaný obnos peňazí. Výška úveru, v prípade bezúčelovosti, sa posudzuje podľa finančných výkazov. Bezúčelové úvery pre podnikateľov môže byť bez zabezpečenia alebo so zabezpečením nehnuteľným majetkom, výška úveru  sa môže vyšplhať až na 200 000 € . Lehota splatnosti je dlhšia, až do15 rokov. 

Otp banka

OTP bankaOtp banka poskytuje aj EÚ mikroúver. OTP banka poskytuje splátkový úver do 25 000 €. Splatnosť úveru je v prípade určenia na prevádzku do 3 rokov, v prípade investičných úverov do 6 rokov. Splácanie je možné ročne alebo lineárne, pri investičných úveroch je možný odklad splácania istiny až 3 mesiace. Zabezpečenie pri živnostníkoch nie je potrebné, pri právnických osobách podnikateľoch ručiteľská listina vlastníka.

Čerpanie:

 • kontokorenté úvery – v závislosti od potrieb, bez potreby dokladovania účelu
 • úvery na prevádzku – jednorázové, bez potreby dokladovania účelu
 • investičné úvery – jednorázové alebo postupné čerpanie, bez dokladovania vlastných zdrojov a možnosťou refundácie dodávateľských faktúr nie starších ako 6 mesiacov

Podmienky poskytnutia

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR
 • ročný objem tržieb nepresiahol 1 mil. € s menej ako 10 zamestnancami
 • aktívne podnikanie na území SR minimálne 12 mesiacov
 • bez záväzkov po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám
 • žiadne súdne spory
 • nepodnikanie v zakázaných odvetviach

Profi Credit

Profi CreditProfi Credit pôžička je určená živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré v Slovenskej republike podávajú daňové priznanie a preferujú rýchle vybavenie úveru, alebo začínajúcim podnikateľom ako jediná možnosť na prefinancovanie podnikania v ich začiatkoch. Pôžičky na podnikanie a podnikateľské pôžičky sú pomerne dostupné pre väčšinu záujemcov a tak úver na podnikanie nie je dnes už žiadnou raritou.

Výhody pre tieto úvery a pôžičky sú

 • aj pre začínajúcich živnostníkov a firmy
 • posúdenie úveru na základe hrubých ročných príjmov (úver môžete získať aj keď momentálne nevykazujete zisk)
 • možnosť bezplatného odkladu dvoch splátok
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok
 • úver je daňovo uznateľným nákladom, čo je veľké plus, keďže je to podnikateľská pôžička

Profi Credit však požaduje minimálny hrubý ročný príjem žiadateľa 10 000 €. V prípade žiadateľa, ktorý podniká menej ako 12 mesiacov  alebo žiadateľa, ktorý má hrubý ročný príjem nižší ako 10 000 €, musí doložiť bonitného spoludlžníka. 

Potrebné doklady

 • OP žiadateľa + doložiť OP manžela/ky 
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
 • OP vlastníkov nehnuteľnosti, ak zakladá žiadateľ nehnuteľnosť a nie je jej vlastníkom
 • kartička k účtu/výpis z účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 1 mesiac

Úvery a porovnanie pôžičiek

Banka Úver Výška úveru Splatnosť Požičať
Tatra banka Business úver
Tatra banka Express
od 3 500 € do 135 000 € 1 - 4 roky Detail
Slovenská sporiteľňa Kontokorentný úver do 200 000 € max. 10 rokov Detail
OTP banka EÚ mikroúver do 25 000 € max. 6 rokov Detail
Profi Credit Profi Úver od 1000 € max. 4 roky Požiadať

TIP: Ak vyplníte nasledujúcu, nezáväznú žiadosť môžete získať výhodnú pôžičku:

Získať pôžičku

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

Pridané 02.08.2013 , aktualizované 31.07.2018