...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie pôžičiek ručených nehnuteľnosťou

Ručenie nehnuteľnosťou sa využíva najmä pre bankové pôžičky. Nebanková pôžička využíva ručenie nehnuteľnosťou buď pri nebankovej hypotéke alebo pri inom väčšom úvere, kedy je potrebné zabezpečenie hodnotným ručením. Bankový úver zas využíva ručenie nehnuteľnosťou len vtedy, ak sa jedná o hypotekárny úver, či už účelový, bezúčelový alebo refinančný. Hypotéka je vzhľadom na ručenie nehnuteľnosťou ideálnym dlhodobým úverom za výhodných podmienok.

Môžem ručiť nehnuteľnosťou a chcem overenú pôžičku:

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 30 000 € Vyplniť žiadosť 23 klientov už dnes požiadalo

Ručenie môže byť buď vlastnou alebo cudzou nehnuteľnosťou, najčastejšie tretej osoby, ktorá je blízka žiadateľovi o pôžičku, alebo kupovanou nehnuteľnosťou, ktorá sa kupuje prostredníctvom úveru, pre ktorý je potrebné založenie nehnuteľnosti v prospech banky alebo nebankovky. Pri  bankových úveroch nie je obvykle veľký rozdiel medzi tým, ako prebieha ručenie nehnuteľnosťou v zahraničí a u nás a to najmä so zameraním na hypotekárny úver a založenie nehnuteľnosti.

Bankové úvery a ručenie nehnuteľnosťou

Najčastejšie sa využíva spomedzi bankových úverov tohto typu práve hypotéka. Ručenie nehnuteľnosťou prebieha tak, že sa vykoná založenie nehnuteľnosti na katastrálnom úrade na základe návrhu na zmenu v liste vlastníctva, pričom tento návrh môže podať len majiteľ danej nehnuteľnosti. To však samozrejme nebráni tomu, aby banka nemohla pripraviť všetko potrebné a práve takáto služba je benefitom v rámci zjednodušenia vybavovania, čo ponúka viacero bánk.

V minulosti sa často využívalo založenie nehnuteľnosti aj v prípade bankových spotrebných úverov, najmä ak išlo o úvery na bývanie, kde sa požičiavala vyššia suma finančných prostriedkov a bonita žiadateľa nebola natoľko vysoká, aby mohla banka úver schváliť. Dnes sa tento spôsob ručenia využíva skôr už len pri väčších podnikateľských úveroch a tak pre verejnosť najčastejšie ostáva ručenie nehnuteľnosťou pri hypotekárnych úveroch. V praxi je možné získať viacero druhov hypoték ale aj podnikateľských úverov z banky.

Účelový hypotekárny úver

 • Pri účelovej hypotéke ide o klasický hypotekárny úver, kde je potrebné dokladovanie využitia úverových prostriedkov, čiže to, ako sa peniaze z úveru použili
 • Na získanie je potrebné založiť nehnuteľnosť, pričom tento úver je možné použiť aj na stavbu, takže sa môže založiť aj stavebný pozemok alebo rozostavaný rodinný dom
 • Okrem ručenia je nutné aj dokladovanie príjmu žiadateľa a samotný hypoúver je možné získať spravidla do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti, niekedy aj do 100% (kombináciou úverov)
 • Pri pozemkoch môžu banky mať obmedzenie na založenie len do 70% hodnoty pozemku a založiť sa dá len stavebný pozemok
 • Splatnosť je obvykle od 1 do 30 rokov, niektoré banky majú túto hypotéku dostupnú až na 40 rokov

Hypoúver pre mladých

 • Hypotéka pre mladých je účelovým hypotekárnym úverom, takže sa použitie úveru dokladuje, pričom je možné ho použiť tak na stavbu ako aj na kúpu nehnuteľnosti
 • Ak si chcete hypotéku vybaviť, musíte mať do 35 rokov a príjem jednotlivca do 1,3 násobku priemernej mzdy, prípadne súhrnný príjem dvojice do 2,6 násobku mzdy
 • Ručiť sa môže kupovaným bytom, rodinným domom alebo rozostavaným domom a samozrejme aj v tomto prípade treba dokladovať príjem a účel použitia hypotéky
 • Obmedzením je možnosť požičať si len do 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, najviac však do 50.000 €
 • Výhodou je úrok nižší o 3 percentuálne body oproti komerčnému úroku a to počas prvých 5 rokov splácania hypotéky

Americká hypotéka

 • Americký hypoúver je len synonymum pre bezúčelovú hypotéku, ktorá na rozdiel od účelovej umožňuje použiť finančné prostriedky na čokoľvek bez obmedzenia
 • Nemusíte tak dokladovať, na čo ste peniaze minuli a na získanie úveru je potrebné dokladovať príjem a založiť nehnuteľnosť, ktorú banka bude akceptovať ako ručenie
 • Obmedzením na rozdiel od bežného hypotekárneho úveru je horný limit na tento úver, kde sa dá zvyčajne požičať len do 60 až 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • Taktiež čo sa týka doby splatnosti hypotéky, býva obvykle horná hranica nižšia ako pri klasickom úvere a to zvyčajne do 20 až 25 rokov podľa ponuky banky
 • Vyšší je obvykle aj úrok, aj keď zvyčajne len nepatrne o jeden percentuálny bod, čo je daň za bezúčelové použitie finančných prostriedkov

Refinančná hypotéka

 • Refinančný hypotekárny úver slúži na splatenie úverov alebo hypoték z iných bánk a ide teda o pôžičku na refinancovanie s ručením nehnuteľnosťou
 • Aj v tomto prípade je možné ručiť nehnuteľnosťou na bývanie, ktorú banka akceptuje a je možné preniesť záložné právo a bremeno zo starého úveru na nový
 • To, na čo sa hypotéka na refinancovanie použije, sa musí dokladovať, ale niektoré banky umožňujú použiť časť peňazí aj bezúčelovo
 • Požičať sa dá obvykle do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti a doba splatnosti môže byť na rozdiel od bežnej hypotéky aj dlhšia, napríklad aj 40 rokov
 • Viacero bánk akceptuje pri refinancovaní úverov, kde je ručenie nehnuteľnosťou, napríklad pri starých hypotékach, pôvodný znalecký posudok a doloženie príjmu

Podnikateľské úvery

 • Ak sa využíva ručenie hnuteľným alebo aj nehnuteľným majetkom, najčastejšie to je v prípade väčších investičných a prevádzkových podnikateľských úveroch
 • Ak ide o ručenie živnostníka, tak ten ručí za úver obvykle celým svojím majetkom a to vrátane hnuteľného aj nehnuteľného
 • Pre ručenie s.r.o. spoločnosti platí, že tá ručí len majetkom, ktorý priamo má a teda sa neručí majetkom spoločníkov, ktorý nepatrí pod firmu
 • Vzhľadom na pomerne širokú ponuku podnikateľských úverov a pôžičiek pre firmy z banky nie je možné presnejšie obmedziť splatnosti alebo sumy, avšak väčšinou sa ručenie nehnuteľnosťou a nehnuteľným majetkom vyžaduje od úveru nad 100.000 €

Môžem ručiť družstevným bytom a chcem si rýchlo požičať:

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 30 000 € Nezáväzná žiadosť 24 klientov už dnes požiadalo

Nebankové pôžičky a ručenie nehnuteľnosťou

Nebanková pôžička s ručením nehnuteľnosťou má na rozdiel od tej bankovej viacero podôb a foriem. Najčastejšie sa síce tiež ručí v tomto prípade nehnuteľnosťou pri nebankových dlhodobých úveroch alebo pri nebankových hypotékach, ale niektorí poskytovatelia využívajú možnosť založenia nehnuteľnosti aj tam, kde by stačila pôžička bez ručenia nehnuteľnosťou. Toto ručenie však v tomto prípade nahrádza napríklad ručiteľa.

V prípade nebankových úverov si treba dať pozor najmä na ponuky neznámych poskytovateľov alebo sprostredkovateľov, kde môže byť ručenie nehnuteľnosťou vyžadované neprimerane vzhľadom k výške a povahe úveru. V minulosti boli známe prípady napríklad seniorov a dôchodcov, kedy sa aj za malú spotrebiteľskú pôžičku vyžadovalo založenie bytu alebo rodinného domu. Pri overených nebankových spoločnostiach sa ručí nehnuteľnosťou len pri väčšom úvere na dlhšiu dobu splatnosti.

Kto ponúka úver s ručením nehnuteľnosťou

Vzhľadom na to, že úvery, kde sa zakladá nehnuteľnosť, môžu byť tak určené pre verejnosť ako aj pre podnikateľov, nasledujúce porovnanie poskytovateľov sa bude zameriavať len na hypotekárne a iné dlhodobé úvery s ručením bytom, domom alebo pozemkom, pričom pôjde o pôžičky a úvery určené pre fyzické osoby, čiže pre verejnosť a nie pre podnikateľské účely a pre právnické osoby. Spravidla je ručenie využívané totiž najviac pre hypotekárne úvery na bývanie.

ČSOB

Založenie nehnuteľnosťami sa pri bankových úveroch využíva najmä v prípade hypoték a ČSOB má v ponuke účelové aj bezúčelové hypotekárne úvery. Účelová hypotéka sa poskytuje na 5000 € až do 300.000 €, samozrejme podľa finančných možností klienta a jeho bonity. Splatnosť hypotéky je od 4 do 30 rokov a úver je možné použiť na kúpu, výstavbu aj rekonštrukciu nehnuteľnosti. Fixácia úroku môže byť na rôzne obdobie od 1, 3 alebo 5 rokov.

Kto sa nechce trápiť dokladovaním, ako hypotéku použije, môže si vybrať bezúčelový hypotekárny úver z ČSOB, ktorý je u nás známy vo viacerých bankách aj ako americký hypotekárny úver.

Ten sa poskytuje od 5000 € až do 300.000 € a stačí jednoducho len založiť nehnuteľnosť a môžete čerpať úver na čokoľvek bez obmedzenia zo strany banky alebo nutnosti preukazovať, ako ste finančné prostriedky použili. Banka ponúka aj hypotéku špeciálne určenú na splatenie starého hypoúveru, prípadne aj na splatenie iných úverov z bánk, nebankoviek, leasingov a podobne. V tomto prípade je potrebné si priniesť všetky pôvodné úverové zmluvy a splniť podmienky na získanie hypotéky z hľadiska bonity a nehnuteľnosti.

Slovenská sporiteľňa

Naša najznámejšia a najväčšia banka, Slovenská sporiteľňa, ponúka ako úvery so založením nehnuteľnosti hypotekárne úvery, ktoré sa dajú použiť tak na stavbu, ako aj väčšiu rekonštrukciu nehnuteľnosti a samozrejme aj jej kúpu. Základom je univerzálna hypotéka, ktorá je síce účelová, ale v prípade ak čerpáte úver len do 70% hodnoty nehnuteľnosti, môžete finančné prostriedky z hypoúveru použiť ľubovoľne aj bez dokladovania účelu. Požičať sa dá od 7.000 € do 300.000 € a na splatnosť od 5 do 30 rokov.

Hypotéka je dostupná aj s postupným čerpaním a je možné ju použiť aj na kúpu stavebného pozemku. Návrh na vklad záložného práva zabezpečí a hradí priamo banka. 

VÚB

Účelovo na bývanie, ale aj na refinancovanie alebo bezúčelovo na čokoľvek sa dá požičať aj od Všeobecnej úverovej banky. Tá má v ponuke 4 druhy hypoték a základom ponuky je klasický účelový hypotekárny úver. Splatnosť je možná až do 30 rokov a ak sa obávate výkyvov v úročení, je možné si úrok zafixovať nielen na 1 rok, ale napríklad aj na dlhšie obdobie až 10 rokov.

Táto hypotéka je zabezpečená nehnuteľnosťou podobne ako všetky ostatné a je možné ju použiť na kúpu, stavbu aj modernizáciu bytu, domu alebo aj rekreačnej chaty. Mimoriadne splátky do výšky 20% ročne sú navyše bez poplatku. Ak splníte podmienky pre získanie, je možné si požičať ešte výhodnejšie cez účelovú hypotéku pre mladých, ktorá sa poskytuje s podobnou splatnosťou a od 6.600 € do 50.000 €. Získať ju zvýhodnene je ale možné len pri úvere do 70% hodnoty nehnuteľnosti a ak potrebujete viac, musíte si požičať ešte iný úver.

Pokiaľ chcete mať voľnú dispozíciu s finančnými prostriedkami, v banke je k dispozícii aj bezúčelový hypoúver, čiže americký hypotekárny úver na čokoľvek. Požičať sa dá za podobných podmienok ako v prípade účelovej hypotéke, akurát doba splatnosti je kratšia a to od 1 do 20 rokov. Tento úver má výhodu v tom, že nie je potrebné vôbec dokladovať, ako finančné prostriedky použijete a peniaze sa čerpajú ihneď po splnení podmienok na účet v banke.

Ak chcete splatiť pôvodnú starú hypotéku v inej banke, ktorá je nevýhodná a neponúka lepšie podmienky, môžete si ju preniesť do VÚB a vyplatiť ju hypotékou na refinancovanie. Ide o zvýhodnený hypotekárny produkt bez poplatku za poskytnutie úveru, kedy je potrebná len pôvodná úverová zmluva, dva doklady totožnosti a znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti. Požičať sa dá od 6.600 € a až na 30 rokov, pričom aj v tomto prípade je možné ročne splatiť až 20% z výšky hypoúveru.

Tatra Banka

Hypotekárne úvery s ručením nehnuteľnosťou má v ponuke aj Tatra Banka a základom ponuky je klasická účelová hypotéka. Časť z hypoúveru je možné použiť aj bezúčelovo, ale inak je potrebné väčšinu finančných prostriedkov zdokladovať, pričom požičať sa dá od 10.000 € až do 90% z hodnoty nehnuteľnosti. 

V prípade účelovej hypotéky sa dajú použiť peniaze na kúpu, stavbu aj rekonštrukciu nehnuteľnosti, ale ak chcete mať úplne voľnú dispozíciu, najlepšou voľbou pre vás je americká hypotéka, čiže bezúčelový hypoúver. V tomto prípade je možné si požičať tiež od 10.000 €. Obmedzená je však doba splatnosti, maximálne na 20 rokov. Doba fixácie je ale rovnaká a tiež fakt, že aj tu je nutné založenie nehnuteľnosti na zabezpečenie úveru.

Pre tých, čo splnia podmienku veku do 35 rokov a príjmu do 1,3 násobku priemernej mzdy, je dostupná v banke aj zvýhodnená účelová hypotéka pre mladých s lepším úrokom o 3 % počas prvých 5 rokov splácania. Požičať sa dá tiež od 10.000 €, do 50.000 € alebo do 70% hodnoty nehnuteľnosti so zvýhodnením na úročení a maximálna splatnosť je do 30 rokov. úrok je Úmožné tiež fixovať tak ako pri predošlých typoch úverov a ručí sa nehnuteľnosťou určenou na bývanie.

Prima Banka

Prima Banka ponúka v rámci úverov, kde sa vyžaduje založenie nehnuteľnosti, tri typy hypotekárnych úverov. Základom je bežná účelová hypotéka poskytovaná bez poplatku pri splácaní z účtu v banke a s posúdením už do 48 hodín. Požičať sa dá od 5.000 € do 300.000 €, pričom vydokladovať stačí len 60% z výšky poskytnutého úveru a to až do 6 mesiacov od poskytnutia hypotéky. Splácanie je na 11 až 30 rokov a úroková sadzba môže byť fixovaná na 3 alebo 5 rokov.

Pre mladých po splnení podmienok je možné si požičať účelovo aj zvýhodnenú hypotéku s príspevkom od banky a štátu. V tomto prípade je možné získať hypotéku od 5.000 € do 50.000 € a do 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, pričom úroková sadzba sa dá zafixovať na 5 rokov. Počas tohto obdobia bude vďaka zvýhodneniu úrok nižší o 3 % oproti komerčnému úročeniu. Hypotéku je možné čerpať už pri návrhu na vklad a aj v tomto prípade je vybavenie bez poplatku v prípade splácania z účtu v banke.

Ak si chcete preniesť hypotéku z inej banky a refinancovať ju, Prima Banka ponúka na tento úver špeciálnu refinančnú zvýhodnenú hypotéku. Už na počkanie je možné prvotné posúdenie žiadosti o prefinancovanie starej hypotéky novou, pričom tá sa poskytuje od 5.000 € tiež do 300.000 €, ale doba splatnosti je na rozdiel od klasickej hypotéky predĺžená až do 40 rokov. Pri prenose hypotéky nepotrebuje banka žiadne nové doklady, stačí pôvodná úverová a záložná zmluva a pôvodný znalecký posudok.

UniCredit Bank

Bankové hypotekárne úvery s ručením nehnuteľnosťou ponúka aj UniCredit Bank. Táto banka má v ponuke hypotéku, kde je možné založenie tak nehnuteľnosti na bývanie, ako aj stavebného pozemku v prípade dostatočnej bonity. 

Lehota splatnosti tejto hypotéky je od 5 do 30 rokov a v prípade, ak výška úveru nepresahuje 80 % LTV, môže byť 40 % zo sumy hypotéky použitých aj na splatenie iných úverov. Čerpanie je možné jednorázovo aj postupne a aj preddavkovo v prípade výstavby domu. Pre mladých je možné získať podobný účelový hypoúver a to do 50.000 € alebo 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Minimálna výška je 5.000 € a lehota splatnosti 4 až 30 rokov. tu je možné čerpanie na kúpu aj stavbu nehnuteľnosti.

mBank

Úvery na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti je možné získať aj v mBank. Tá poskytuje účelovú, bezúčelovú a refinančnú hypotéku, ale nie hypoúver so zvýhodnením pre mladých. Klasická účelová mHypotéka je bez poplatku za poskytnutie a vedenie, pričom sa dá požičať od 7.000 € až do 100% hodnoty nehnuteľnosti, maximálne do 500.000 €. Doba splatnosti je od 1 do 40 rokov. Ak si chcete požičať bez dokladovania príjmu, je to možné do 50% hodnoty nehnuteľnosti a vtedy, ak ste aspoň dvaja žiadatelia.

Táto hypotéka sa poskytuje ako úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti a je dostupná každému so stálym zdrojom príjmov. Ak si chcete požičať na refinancovanie starej a menej výhodnej hypotéky, tak takýto hypoúver poskytuje banka tiež bez poplatku za vybavenie a v tomto prípade sú finančné limity a doba splatnosti rovnaká ako pre klasický účelový hypoúver. Ak refinancujete do 130.000 € a zároveň do 50% hodnoty nehnuteľnosti, ide to aj bez dokladovania príjmu a to aj vtedy, ak ste žiadateľ len jeden.

mBank ponúka aj americkú hypotéku na financovanie čohokoľvek a to bez nutnosti dokladovať, ako ste použili finančné prostriedky z úveru. Výška úveru je od 7.000 €, najviac do 160.000 € alebo do 75% hodnoty založenej nehnuteľnosti, ktorou sa za splatenie hypotéky ručí. Splácanie je možné od 121 mesiacov po 240 mesiacov. 

OTP Banka

OTP Banka v rámci úverov so založením nehnuteľnosti ponúka tri typy hypoték. Prvou je najviac využívaný účelový OTP Hypo úver poskytovaný už od 700 € až do 169.999 € a s dobou splatnosti na 1 až 30 rokov. Ide o klasickú účelovú hypotéku, ktorá je dostupná až do výšky 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti a s možnosťou fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5 alebo 10 rokov. Až do výšky 40% úveru je možné čerpanie aj bezúčelovo a spracovanie žiadosti je možné už do 48 hodín.

Bezúčelová OTP americká hypotéka je skvelou možnosťou pre tých, čo nechcú dokladovať použitie finančných prostriedkov bločkami alebo faktúrami. Úver sa dá získať tiež od 700 € a do 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, čo je menej ako pri bežnej hypotéke. Doba splatnosti je tiež o niečo menšia, od 1 do 20 rokov, doba fixácie je však rovnaká a tiež je tu aj možnosť expresného rýchleho spracovania do 48 hodín. Hypotéka je dostupná pre klientov do 65 rokov s pravidelným príjmom.

Na konsolidáciu úverov alebo splatenie starej hypotéky slúži OTP refinanc úver. V tomto prípade je tiež potrebné založenie nehnuteľnosti na bývanie ako zábezpeky za úver a táto hypotéka slúži na spojenie viacerých úverov alebo vyplatenie starých pôžičiek. Požičať sa môže za rovnakých podmienok ako pri bežnej účelovej hypotéke, vybavenie je možné aj bez dokladovania príjmu a je potrebné predložiť doklady k refinancovaným úverom a tiež pôvodný znalecký posudok, ak boli tieto úvery zabezpečené tiež ručením nehnuteľnosťou.

Môžem ručiť nehnuteľnosťou a chcem overenú pôžičku:

Získať pôžičku

Porovnanie úverov so založením nehnuteľnosti

Poskytovateľ Produkt Pôžička od do Splatnosť od do  
Úver4you Úver zaistený nehnuteľnosťou od 2 000 €
do 40 000 €
do 96 mesiacov Požiadať
ČSOB Účelová hypotéka od  do  od  do  Detail
Hypotéka pre mladých od  do  od  do  Detail
Bezúčelová hypotéka od  do  od  do  Detail
OTP americká hypotéka od  do  od  do  Detail
OTP HYPO úver od  do  od  do  Detail
otp Refinanc úver od  do  od  do  Detail
Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom od  do  od  do  Detail
mBank mHYPOTÉKA od  do  od  do  Detail
mBank mHYPOTÉKA od  do  od  do  Detail
Prima banka Hypotéka od  do  od  do  Detail
Prima banka Hypotéka pre mladých od  do  od  do  Detail
Úver na bývanie od  do  od  do  Detail
Hypotekárny úver pre mladých od  do  od  do  Detail
Americká hypotékaTB od  do  od  do  Detail
HypotékaTB od  do  od  do  Detail
HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých od  do  od  do  Detail
Free Hypoúver od  do  od  do  Detail
Hypoúver pre mladých od  do  od  do  Detail
Hypoúver Invest od  do  od  do  Detail
Flexihypotéka od  do  od  do  Detail
Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých od  do  od  do  Detail
Bezúčelová flexihypotéka od  do  od  do  Detail
Flexihypotéka na refinancovanie od  do  od  do  Detail
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Pôžičky pre nezamestnaných alebo bez dokladovania príjmu Pridané 27.07.2015 Pôžičky pre nezamestnaných alebo bez dokladovania príjmu

Podľa aktuálnych pravidiel nie je možné poskytovať pôžičku pre nezamestnaných. Pre poskytnutie pôžičky je potrebné dokladovať príjem za posledné 3 mesiace. Príjem môže byť zo zamestnania, po…

Chcete prerábať dom či byt? Nielen v lete sú hitom pôžičky na rekonštrukciu Pridané 03.08.2015 Chcete prerábať dom či byt? Nielen v lete sú hitom pôžičky na rekonštrukciu

Kto má staršiu nehnuteľnosť a chcel by si ju obnoviť alebo zrekonštruovať, určite už uvažoval, ako tieto práce prefinancovať. Existuje na to špeciálna pôžička na rekonštrukci a bývanie, ktor…

Žiadate o hypotéku? Na týchto 5 vecí sa pripravte vopred Pridané 24.08.2015 Žiadate o hypotéku? Na týchto 5 vecí sa pripravte vopred

Blíži sa jeseň, čo je znova obdobie, ktoré praje nákupu nehnuteľností. Veľa ľudí sa rozhodne riešiť svoje bývanie a tí, čo nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov, tak obvykle vidi…

Úver4you - recenzia pôžičky s ručením nehnuteľnosťou Pridané 26.10.2015 Úver4you - recenzia pôžičky s ručením nehnuteľnosťou

Medzi nebankové pôžičky s ručením nehnuteľnosťou patria aj úvery, ktoré sprostredkuje Úver4you. Tie sú dostupné tak bežným zamestnancom, ako aj dôchodcom a podnikateľom a požičať sa dá aj vä…

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Ručenie nehnuteľnosťou

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Ručenie nehnuteľnosťou na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Ručenie nehnuteľnosťou

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Ručenie nehnuteľnosťou

Pridané 02.08.2013 , aktualizované 26.07.2018