...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie úverov na podnikanie

Jedným z hlavných problémov nie iba začínajúcich firiem je kde získať dostatok financií, na to aby sa podnikanie poriadne rozbehlo. Pôžičku začínajúcim podnikateľom neposkytujú síce všetky banky, ale dá sa vybrať. Podmienky na získanie úveru pre podnikateľov sa líšia. Úver na podnikanie môže mať rôzne podoby, pričom pôžičky pre firmy sú niekedy iné ako pôžičky pre živnostníkov. Úvery pre firmy majú častokrát vyššie limity alebo iný spôsob ručenia.

Živnostníci sú v jemne odlišnom postavení ako právnické osoby, dalo by sa povedať že už len z toho dôvodu že pôžičky pre živnostníkov sú podľa niektorých názorov ľahšie získateľné, lebo narozdiel od právnických osôb ručia za svoje záväzky v plnej výške. Na druhú stranu banky ale aj nebankovky oveľa prísnejšie posudzujú SZČO z pohľadu výšky ich príjmu a preto sú pre nich úvery dostupné obvykle v menšej výške.

Chcete získať výhodnú pôžičku na podnikanie rýchlo a jednoducho?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 15 klientov už dnes požiadalo

Banky majú úvery pre podnikateľov majú rozdelené na viaceré kategórie.

Začínajúcim živnostníkom poskytujú:

 • Kreditnú kartu s prečerpaním účtu
 • Malý investičný úver od 4000 euro
 • Leasing, Faktoring a iné

Pokiaľ sú to malé firmy, je možné požiadať o pôžičku na rozbehnutie podnikania. Právny rámec mikroúverov na založenie vlastného podnikania schválil Európsky parlament 15. decembra 2009. Sú prednostne určené tým záujemcom, ktorým hrozí strata práce alebo už o prácu prišli. Pôžičky slúžia na založenie alebo rozvíjanie mikropodnikov s menej ako 10 zamestnancami a menším obratom ako 2 mil. €, ale majú sťažený prístup na trh s tradičnými úvermi.

V prípade úverov a pôžičiek pre právnické osoby je to o niečo zložitejšie. Živnostník ručí celým svojim majetkom, kdežto napr. v prípade s.r.o. je to iba hodnotou firmy. Pri právnických osobách je jednoduchšie získať úver od nebankových subjektov, avšak s vyšším úrokom a poplatkami.

Podmienky získania

Živnostníci sú v jemne odlišnom postavení ako právnické osoby, dalo by sa povedať že už len z toho dôvodu že pôžičky pre živnostníkov sú podľa niektorých názorov ľahšie získateľné, lebo narozdiel od právnických osôb ručia za svoje záväzky v plnej výške.

 • minimálne 12 mesiacov podnikania (v niektorých prípadoch stačí aj 6 mesiacov)
 • daňové priznanie
 • doklady totožnosti
 • podnikanie na území Slovenskej republiky

Výhody a nevýhody 

Výhody

 • bezúčelovosť (spotrebné úvery)
 • možnosť získať pôžičku aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
 • finančné zdroje na chod podniku

Nevýhody

 • nulové alebo záporné daňové priznanie vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou
 • vyššie úroky ako pri bežných úveroch
 • kratšia doba splácania a tým aj vyššie splátky

Tip: Vyskúšajte vhodnú pôžičku na podnikanie, bez rizika podvodu

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 16 klientov už dnes požiadalo

Porovnanie úverov pre podnikateľov

VÚB banka

VUB bankaVub banka poskytuje úvery vo forme Profi úverov, cez platobné kreditné karty alebo klasickým úverom. Cez podnikateľskú úverovú linku, ak podnikateľ využíva produkty banky, môže získať úver v hodnote 1.600 eur až 35.000 eur, závisí to od priemerného objemu mesačných kreditov na podnikateľských účtoch.

Profi úvery sú využiteľné na financovanie krátkodobých a strednodobých podnikateľských potrieb ako je nákup zásob, materiálu, surovín, DPH, colných poplatkov, preddavkov, resp. strojov, zariadení, technológií a pod.. Profi úvery sú vhodné aj na investície do nehnuteľného majetku určeného na podnikanie ako jeho nadobudnutie, výstavba alebo údržba nehnuteľnosti. Tieto úvery sú určené fyzickým osobám podnikateľom a spoločnostiam s ručením obmedzeným s ročným obratom do 1 mil. EUR. Tento bezúčelový úver je v sume od 3.000 EUR do 170.000 EUR, doba splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov, pri splátkovej forme od 1 do 4 rokov. Tu však musí podnikateľ spĺňať určité podmienky:

 • existujúci klient VÚB banky, ktorý minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie - podložené daňovým zúčtovaním)
 • nový klient VÚB banky, ktorý minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia) a spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu
 • podpísaná bianko zmenka majiteľmi spoločnosti
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti

VÚB banka ponúka aj Profihypo úvery až do výšky 500 tis. EUR so splatnosťou až 15 rokov, na zabezpečenie slúži nehnuteľnosť, úvery majú výhodnú úrokovú sadzbu s možnosťou fixácie na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov, hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom.

Úvery VUB banky vhodné pre podnikateľov nájdete aj na vub.sk/pre-podnikatelov.

Tatra banka

Tatra banka poskytuje tieto druhy úverov:

Tatra bankaBusiness úver Tatra banka Expres je určený živnostníkom a podnikateľom s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou, výška úveru od 3.500 až do 135.000 EUR, úver je zabezpečený avalovanou blankozmenkou, úroková sadzba od 7,00 % p. a., splatnosť 1 rok s automatickou prolongáciou pri kontokorentnom úvere a od 1 do 4 rokov pri splátkovom úvere. Medzi požadované podklady patria:

 • žiadosť o úver
 • finančné výkazy žiadateľa a daňové priznania za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • výpis z Obchodného registra SR, resp. Živnostenského registra SR
 • potvrdenia o plnení záväzkov klienta voči Daňovému úradu a Sociálnej poisťovni.

Businnes úver Tatra banka Hypo je určený pre spoločnosti s ručeným obmedzením, akcieové spoločnosti zapísané v Obchodnom registri SR, osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, pričom žiadateľ podniká vo vybraných odvetviach a má aspoň 12-mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti s uzavretým účtovným obdobím za 12 kalendárnych mesiacov. Úver môže byť poskytnutý od 16.500 EUR až do 200.000 EUR v závislosti od typu zakladanej nehnuteľnosti, poskytuje sa vo forme splátkového úveru a dobou splatnosti od 1 do 10 rokov. Úroková sadzba, ktorá je poskytnutá, je od 5,25 % p. a. Zabezpečenie úveru v tomto prípade je nehnuteľnosťou určenou na bývanie alebo podnikanie - výhodou je možnosť kombinácie zabezpečenia. Fixáciu úrokovej sadzby je možné vybrať na 1,3 až 5 rokov.

Úvery Tatra banky pre podnikateľov nájdete aj na stránkach banky.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa ponúka tieto typy úverov:

Slovenska sporitelnaKontokorentný úver pre podnikateľov sa poskytuje formou povoleného debetu k bežnému účtu vo výške schváleného úverového limitu. Úver sa automaticky spláca pripísaním platieb na účet, nie je potrebné poukazovať splátky v určenej výške k určeným termínom, výška úveru je stanovená na základe predložených finančných výkazov,až do 65 000 €.

Účelový úver pre podnikateľov je určený na prevádzkové alebo investičné financovanie. Výška úveru je určená na základe predložených finančných výkazov od 10.000 EUR so splatnosťou maximálne do 10 rokov. Účelový úver pre podnikateľov je určený:

 • prevádzkové potreby ako je nákup materiálu, surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov, zvýšená potreba finančných zdrojov z dôvodu sezónnosti hospodárskej činnosti, pohľadávky voči tuzemským a zahraničným subjektom
 • investičné potreby ako sú kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku, rekonštrukcia a modernizácia výrobných zariadení, investičná výstavba, rozšírenie, údržba stavieb, rekonštrukčných prác a pod.

Bezúčelový úver pre podnikateľov je výhodný v tom, že podnikateľ nemusí dokladovať, kde minul požičaný obnos peňazí. Výška úveru, v prípade bezúčelovosti, sa posudzuje podľa finančných výkazov. Bezúčelový úver pre podnikateľov môže byť bez zabezpečenia alebo so zabezpečením nehnuteľným majetkom, výška úveru sa môže vyšplhať až na 200 000 € . Lehota splatnosti je so zabezpečením dlhšia, jej splatnosť je 10 rokov, bez zabezpečenia musí byť úver splatený za 4 roky.

Ďalšie informácie o pôžičkách pre podnikateľov od SLSP nájdete na stránke banky.

OTP banka

OTP bankaOtp banka poskytuje aj EÚ mikroúver. OTP banka poskytuje splátkový úver do 25 000 €. Splatnosť úveru je v prípade určenia na prevádzku do 3 rokov, v prípade investičných úverov do 6 rokov. Splácanie je možné ročne alebo lineárne, pri investičných úveroch je možný odklad splácania istiny až 3 mesiace. Zabezpečenie pri živnostníkoch nie je potrebné, pri právnických osobách podnikateľoch ručiteľská listina vlastníka.

Čerpanie:

 • úvery na prevádzku – jednorázové, bez potreby dokladovania účelu
 • investičné úvery – jednorázové alebo postupné čerpanie, bez dokladovania vlastných zdrojov a možnosťou refundácie dodávateľských faktúr nie starších ako 6 mesiacov

Podmienky poskytnutia

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR
 • ročný objem tržieb nepresiahol 1 mil. € s menej ako 10 zamestnancami
 • aktívne podnikanie na území SR minimálne 12 mesiacov
 • bez záväzkov po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám
 • žiadne súdne spory
 • nepodnikanie v zakázaných odvetviach

Ďalšie informácie nájdete na stránkach banky.

Profi Credit

Profi CreditJe určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré v Slovenskej republike podávajú daňové priznanie a preferujú rýchle vybavenie úveru, alebo začínajúcim podnikateľom ako jediná možnosť na prefinancovanie podnikania v ich začiatkoch.

Výhody úveru

 • aj pre začínajúcich živnostníkov a firmy
 • posúdenie úveru na základe hrubých ročných príjmov (úver môžete získať aj keď momentálne nevykazujete zisk)
 • možnosť bezplatného odkladu dvoch splátok
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok
 • úver je daňovo uznateľným nákladom

Profi Credit však požaduje minimálny hrubý ročný príjem žiadateľa 4 999 €. V prípade žiadateľa, ktorý podniká menej ako 12 mesiacov alebo žiadateľa, ktorý má hrubý ročný príjem nižší ako 10 000 €, musí doložiť bonitného spoludlžníka. V prípade vyššej sumy ako 4000 €, je nutné doložiť zábezpeku.

Podmienky získania pôžičky na podnikanie

 • OP žiadateľa + doložiť OP manžela/ky
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
 • OP vlastníkov nehnuteľnosti, ak zakladá žiadateľ nehnuteľnosť a nie je jej vlastníkom
 • kartička k účtu/výpis z účtu
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • preukázanie majetku - dokladovanie zábezpeky, aktuálny list vlastníctva k nehnuteľnosti - v prípadre požadovanej sumy vyššej ako 4000 €
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné
  3 mesiace, na základe ktorých je zjavné, že žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 600 €
 • ak je požadovaný spoludlžník, je potrebné doložiť jeho OP a príjem

Ďalšie informácie o Profi credit úvere pre podnikateľov môžete nájsť aj na proficredit.sk.

Ak si chcete požičať od ProfiCredit → môžete si vyplniť žiadosť tu

Porovnanie dostupných pôžičiek

Banka Úver Výška
úveru
Úroková
sadzba
Splatnosť Požičať
Tatra banka Business úver Tatra banka Express od 3 500 €
do 135 000 €
od 7,00 % 1 - 4 roky Detail
Slovenská sporiteľňa Kontokorentný úver do 200 000 € - max. 10 rokov Detail
OTP banka EÚ mikroúver do 25 000 € - max. 6 rokov Detail
Profi Credit Profi Úver od 1000 € - max. 4 roky Požiadať

TIP: Ak vyplníte nasledujúcu, nezáväznú žiadosť môžete získať výhodnú pôžičku:

Získať pôžičku

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Pôžička na podnikanie

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Pôžička na podnikanie na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Pôžička na podnikanie

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Pôžička na podnikanie

Pridané 27.08.2013