...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie nákupu na splátky a leasingu

Leasing pochádza z anglického pomenovania nájmu (lease). Druhy leasingu sú finančný, prevádzkový a spätný. Leasing predstavuje zmluvu, na ktorej základe jedna strana získava právo používať istú vec, ktorá je vo vlastníctve niekoho iného, a to výmenou za dohodnutú peňažnú čiastku, odvádzanú v pravidelných splátkach.

Leasing sa poskytuje tak súkromným osobám ako aj podnikateľom a kým pri súkromných osobách sa najčastejšie na leasing kupujú motorové vozidlá, pri podnikateľských subjektoch môže ísť napríklad aj o rôzne výrobné technológie a stroje. Pri leasingu sa obvykle tiež ručí za splatenie práve kupovaným automobilom, strojom alebo tým majetkom, ktorý bol na základe zmluvy o leasingu vyplatený leasingovou spoločnosťou, ktorá takto poskytla úver.

Výhodná pôžička poskytovaná overenými poskytovateľmi, schvaľovanie až 93%

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 5 klientov už dnes požiadalo

Druhy leasingu

Finančný leasing

Finančný leasing rovnako ako nákup na splátky patria medzi finančné operácie, pri ktorých sa platí za predmet kúpy vopred dohodnutými splátkami v pravidelných intervaloch. 

Rozdiel je však značný, pri splátkovom predaji je nákupca automaticky vlastníkom predmetu pri podpise zmluvy. Pri finančnom leasingu sa nákupca stáva majiteľom predmetu až po ukončení splácania, napriek tomu predmet môže byť naplno využívaný už od prvej splátky.

Pri leasingu je vzťah dodávateľa tovaru a nájomcu doplnený ešte o sprostredkovateľa a teda leasingovú spoločnosť, ktorá je dočasným vlastníkom tovaru. O predmet tovaru sa stará nájomca, ale operatívne aj leasingová spoločnosť.

Akontáciu alebo vstupnú splátku  si určuje nájomca sám, leasingové spoločnosti zväčša poskytujú rozmedzie od 10 - 70 % hodnoty predmetu. Leasing alebo nákup na splátky sa dá využiť prostredníctvom internetu alebo priameho predaja. Všetky podmienky sú uvedené v leasingovej zmluve. V zmluve je evidovaný aj splátkový kalendár na celé obdobie splácania. Pri špeciálnych marketingových akciách môže ísť aj o splátky bez navýšenia za určitých podmienok. Pre porovnanie leasingov je treba poznať ich typy.

Spätný leasing

Pri spätnom leasingu je dodávateľ a používateľ predmetu tá istá osoba. Leasingová spoločnosť od majiteľa odkúpi predmet, ktorý takýmto spôsobom získa finančnú hotovosť a využíva to pri daňových úľavách.

Operatívny leasing

Operatívny leasing je pravidelné splátkovanie predmetu, ktorý ale napriek splácaniu ostáva majetkom leasingovej spoločnosti, ktorá s ním nakladá podľa uváženia. Každá takáto leasingová spoločnosť má na operatívny leasing svoj cenník.

TIP: Chcete si proste rýchlo a jednoducho požičať?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 5 klientov už dnes požiadalo

Podmienky získania

 • vek od 18 rokov
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • pravidelný dokladovateľný príjem

Postup vybavenia

Fyzická osoba - nepodnikateľ 

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, resp. pas)
 • špecifikácia financovaného predmetu (objednávka, resp. proforma faktúra)
 • doklady v závislosti od ceny vozidla a výšky akontácie
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti od zamestnávateľa
 • prípadné ďalšie doklady podľa vyžiadania

Fyzická osoba – podnikateľ

 • živnostenský list nie starší ako 3 mesiace, resp. iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH (platca DPH)
 • dva doklady totožnosti (OP a VP alebo pas)
 • doklad k bankovému účtu
 • špecifikácia financovaného predmetu (objednávka, resp. proforma faktúra)
 • doklady v závislosti od ceny vozidla a výšky akontácie
 • daňové priznanie (potvrdené DÚ, resp. potvrdenie o podaní DP) za posledné zdaňovacie obdobie a účtovné výkazy (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) za posledné 2 zdaňovacie obdobia
 • prípadné ďalšie doklady podľa vyžiadania

Právnická osoba

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ a IČ DPH (platca DPH)
 • dva doklady totožnosti štatutárnych zástupcov spoločnosti (OP a VP alebo pas)
 • doklad k bankovému účtu
 • špecifikácia financovaného predmetu (objednávka, resp. proforma faktúra)
 • ďalšie doklady v závislosti od ceny vozidla a výšky akontácie
 • daňové priznanie (potvrdené DÚ, resp. potvrdenie o podaní DP) za posledné zdaňovacie obdobie a účtovné výkazy (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) za posledné 2 zdaňovacie obdobia a účtovné výkazy za bežné účtovné obdobie
 • prípadné ďalšie doklady podľa vyžiadania

Overení poskytovatelia

Splátkové spoločnosti

Leasingové spoločnosti

Náš tip na overenú pôžičku s bezproblémovým vybavením:

Získať pôžičku

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Nákup na splátky a leasing

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Nákup na splátky a leasing na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Nákup na splátky a leasing

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Nákup na splátky a leasing

Pridané 13.06.2014 , aktualizované 18.07.2018
Inzercia