...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Prognóza trhu úverov na Slovensku

Prognóza trhu úverov na Slovensku

Dátum publikácie: 08.03.2016

Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energií. Výhľad na rok 2016 je aj v tomto smere priaznivý a ceny energií globálne stále klesajú.

Prognóza trhu úverov na Slovensku

Ceny nehnuteľností sa už odrazili od dna, podľa rôznych zdrojov dát ostatné tempo ich rastu v priemere za Slovensko bolo od 1 do 8%. Rast cien je pomerne všeobecný, no v minulom roku rástli hlavne ceny starších bytov.

Trh sa od jesene 2014 rozhýbal, zrýchlila sa rýchlosť predaja novostavieb aj starých bytov. Celkovo klesla ponuka bytov na predaj, hoci v Bratislave je počet nových bytov v ponuke stabilný.

Zadlženosť domácností sa posunula výrazne nad medián aj priemer strednej a východnej Európy.

Rýchlo rastúca zadlženosť slovenských domácností môže predstavovať významné riziko pre finančnú stabilitu:

Typickí záujemcovia o úvery na bývanie sú ľudia v mladšom produktívnom veku (od 25 do 39 rokov). Ich počet v najbližších piatich rokoch klesne o takmer 115 tisíc ľudí a v najbližšej dekáde dokonca o 270 tisíc ľudí (t.j. o 20% aktuálneho stavu). Výrazne klesne aj počet mladých, 19-25 rokov, počas najbližšej dekády takmer o štvrtinu, 118 tisíc. Takéto výrazné demografické zmeny budú mať dopad na pracovný trh, potenciálny rast a štruktúru ekonomiky ako takej, vrátane dopytu po bývaní a úveroch.

Makroekonomické prostredie je na Slovensku stabilizované a žičlivé dopytu po úveroch domácnostiam. Rastúce mzdy a pokles nezamestnanosti zlepšujú apetít domácností po úveroch. A tomu pomáha aj pokles úrokových sadzieb a ešte stále relatívne dostupné ceny nehnuteľností. V úrokových sadzbách na hypotéky sa Slovensko rýchlo priblížilo priemeru Eurozóny. 
Tam úrokové sadzby úverov na bývanie od leta 2015 priebežne rastú no na Slovensku ešte stále klesajú, hoci miernejším tempom ako pred rokom. Oficiálne sadzby aj výnosy dlhopisov vďaka podpornej politike ECB ostanú historicky nízke minimálne do jari 2017. To bude držať pri zemi aj úrokové sadzby hypoték. V objemoch úverov domácnostiam Slovensko rastie nadštandardne rýchlo. 

Priestor pre rast úverov ešte stále existuje vďaka historicky nízkemu zadlženiu obyvateľstva a odloženému dopytu časti domácností po vlastnom bývaní. No pri súčasných tempách rastu úverov tento priestor môže byť do roku-dvoch minutý. V porovnaní so situáciou pred pol rokom či rokom je výhľad o niečo priaznivejší vďaka nad očakávania rýchlemu oživeniu pracovného trhu a zlepšeniu finančnej situácie domácností, no regulátor sa obáva možných rizík a je možné, že opäť sprísni úverové podmienky. V dlhodobejšom horizonte treba rátať so spomalením rastu úverov aj kvôli demografii -  poklesu počtu potenciálnych klientov, ľudí v mladšom produktívnom veku.

Článok spadá do kategorií: Bankové pôžičky

Autor článku

Peter Valentovič

Peter Valentovič

Projektový manažér v spoločnosti Business education.
Inzercia