...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Čo možno neviete o úverovom registri a ako Vám môže z(ne)príjemniť život

Čo možno neviete o úverovom registri a ako Vám môže z(ne)príjemniť život

Dátum publikácie: 24.05.2015

Keď hľadá človek úver a je jedno či v banke alebo v nebankovke, vo väčšine prípadov si ho budúci poskytovateľ pôžičky preverí. Zistí si o ňom napríklad výšku jeho mesačného príjmu, zistí si výšku jeho mesačných výdavkov, zhodnotí jeho bonitu a... pozrie sa do jeho úverovej histórie. To, ako platil minulé úvery, či meškal, či má nebodaj nejaké aktuálne nedoplatky na úveroch a pôžičkách a toto všetko ovplyvní nakoniec možnosť alebo nemožnosť získať úver.

Čo možno neviete o úverovom registri a ako Vám môže z(ne)príjemniť život

Platobnú disciplínu z minulosti si overujú banky aj nebankové spoločnosti prostredníctvom tzv. úverových registrov. Čo to ale v skutočnosti je? V prvom rade, na Slovensku sú primárne najväčšie dva registre. Prvým je Spoločný register bankových informácií, v skratke SRBI, ktorý využíva aktívne dokopy až 17 bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré na našom území pôsobia. Tento register je vyhradený len pre banky a klientov bankových produktov.

Spoločný register bankových informácii (SRBI)

SRBI register zdieľa informácie či už o klasických úveroch, spotrebných pôžičkách, ale napríklad aj o kreditných kartách alebo povolenom prečerpaní k účtu a zaznamenáva celú platobnú disciplínu klienta počas splácania pôžičky a úveru a aj počas nasledujúcich 5 rokov po ukončení zmluvy o úvere, čiže po splatení pôžičky. Zároveň v tomto registri sú informácie nielen o dlžníkoch, ale aj o žiadateľoch za úver, spolužiadateľoch a tiež o ručiteľoch úverov.

Chcete získať pôžičku bez registrov so schválením až 93% rýchlo a jednoducho?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 6 klientov už dnes požiadalo

V registri sa tak ocitne človek napríklad aj vtedy, ak žiaden úver nedostal a nesplácal. To je možné buď vtedy, ak za nejaký úver ručil alebo ak o pôžičku požiadal, ale banka mu ju zamietla. V registri sú informácie o platobnej disciplíne, o prípadnom meškaní počas splácania, ale aj o tom, či klient úver splatil predčasne a možno tak považovať záznam v registri za pozitívny v prípade, ak ste nemali problém so splácaním a negatívny, ak áno.

Vďaka registru je možné zlepšiť vzťah medzi budúcim poskytovateľom úveru a budúcim dlžníkom, pretože vzťahy sú jasnejšie a dlhodobo môže register pomôcť poctivým klientom, ktorý sa môžu dostať lepšie a dostupnejšie k úverom. Naopak, pokiaľ má človek z minulosti problémy so splácaním, banka mu môže stanoviť vyššie úročenie alebo iné podmienky, ktoré odzrkadlia jeho vyššiu rizikovosť. Na druhú stranu, svoje renomé môže novým úverom zlepšiť.

V registri sa samozrejme neobjavujú niektoré citlivé a osobné údaje, ako napríklad zostatky na bežných účtoch. To, že sa informácie o klientovi ocitnú v registri, je ošetrené povolením klienta už pri požiadaní o úver, kedy budúci dlžník súhlasí, aby informácie, ktoré budú predmetom úverového vzťahu, boli zapísané aj v registri. Človek môže tiež požiadať register o sprístupnenie údajov, ktoré o ňom sú vedené a teda má možnosť nahliadnuť do svojho profilu.

Nebankový register klientských informácií (NRKI)

No nielen banky, ale aj nebankové spoločnosti majú svoj úverový register, ktorý sa volá Nebankový register klientských informácií, v skratke NRKI. V tomto registri evidujú nebankové, leasingové a splátkové spoločnosti informácie o úveroch a pôžičkách nebankového typu, tiež o lízingoch, splátkových úveroch a kreditných kartách, ktoré majú klienti vedené v nebankových finančných inšititúciach. NRKI register obsahuje podobné informácie.

Sú tu vedení ľudia, ktorí o nebankové pôžičky žiadali, aktívni dlžníci a tiež minulí dlžníci, pričom aj v tomto registri sa uchovávajú informácie aj po dobu 5 rokov po ukončení úverového vzťahu medzi klientom a nebankovkou. Podobne sa tu nachádzajú údaje o spolu dlžníkoch za úvery a tiež o ručiteľoch. Každá osoba v tomto registri tu má evidovanú svoju úverovú minulosť, platobnú disciplínu, históriu splácania a tiež informácie o aktuálnych záväzkoch.

Aj v tomto prípade platí, že klient má možnosť dostať sa k už uloženým informáciám a môže si pozrieť výpis o svojej osobe z tohto registra. Treba povedať, že či už ide o bankový alebo o nebankový úverový register, záznamy v ňom môžu veľmi významne ovplyvniť to, či vôbec človek dostane úver a tiež aj to, za akých podmienok. Akékoľvek menšie omeškanie so splátkou alebo iný prehrešok voči platobnej disciplíne môže narušiť bonitu a kredit klienta.

Čo môže spôsobiť klientovi problémy?

 • Nezaplatenie splátky úveru načas napríklad z dôvodu zábudlivosti alebo v prípade, ak ste nemali v deň splatnosti dostatok prostriedkov na účte kvôli zmene termínu výplaty
 • Oneskorenie sa so splácaním splátky, napríklad viackrát po sebe
 • Splatenie splátky v menšej ako predpísanej a požadovanej výške
 • Zatajenie podĺžností pri žiadaní o nový úver alebo uvedenie mylných či nesprávnych informácií pri žiadosti o pôžičku
 • Samozrejme dlhodobé neplatenie splátky, vyhýbanie sa upozorneniam poslaným poštou a podobne
 • Najviac klientovi priťaží nesplatenie úveru a exekučné konanie

Vzhľadom na to, že v registroch sa ocitne človek nielen ako dlžník, spoludlžník alebo žiadateľ o úver, ale aj ako ručiteľ, môže ho nesplácanie dlžníka a následná výzva ručiteľovi na uspokojenie záväzkov za dlžníka tiež zastihnúť v nepravý čas. Ak ste sa ocitli v situácii, kedy ste museli zachraňovať finančné záväzky za niekoho, komu ste ručili za pôžičku, mali by ste v prvom rade myslieť na to, že ak odmietnete, dostane sa toto negatívne hodnotenie do registra.

Ako sa nedostať do úverového registra v negatívnom zmysle

 1. Vždy splácajte splátku načas a v prípade možnosti využiť splátkové prázdniny alebo moratórium na splátky či možnosť odložiť splátku, neváhajte požiadať o takýto úkon poskytovateľa úveru prv, ako by ste sa mali stať neplatičom.
 2. Ak už viete, že budete mať problémy so splácaním pôžičky či úveru, dajte o tom vopred vedieť poskytovateľovi a dohodnite si iný splátkový režim či kalendár - vo väčšine prípadov Vám poskytovateľ vyhovie v snahe zaistiť si celkové splatenie záväzku.
 3. Pokiaľ sa stalo, že ste už nezaplatili splátku, či už z dôvodu zábudlivosti alebo z iných príčin, komunikujte okamžite s poskytovateľom a snažte sa čo najskôr splátku uhradiť a zabráňte do budúcnosti tomu, aby sa to opakovalo.
 4. Ak máte dlhodobé problémy, skúste refinancovať menej výhodnú pôžičku výhodnejším úverom aj za cenu dlhšej splatnosti, pretože prvoradé je, aby ste úver nakoniec splatili v celej výške a v čo najskoršom termíne.

A čo úvery bez registra?

Veľa ľudí v prípade, že už má negatívny záznam v niektorom z úverových registrov, sa snaží tento stav riešiť tak, že ak si musia požičať, skúšajú tzv. pôžičky bez registra. V tomto prípade si treba dať ale pozor, pretože ide vždy o nebankové pôžičky a úvery, pre ktoré platí, že poskytovateľ síce nenahliada do registrov a neoveruje si finančnú históriu klienta, avšak cenou za to je nepomerne vyšší úrok, nutnosť ručenia nehnuteľnosťou alebo iná nevýhoda pre dlžníka. Niektoré nebankové spoločnosti môžu mať v ponuke aj hypotéky bez registra alebo im podobné dlhodobé úvery, ale ide naozaj len o veľmi málo poskytovateľov.

Za týmito úvermi sa môžu skrývať extrémne nevýhodné úroky, rôzne poplatky, nevýhodné podmienky v prípade omeškania so splácaním pôžičky alebo neprimerané ručenie, napríklad ak ručíte za pár tisíc eurový úver založením nehnuteľnosti. Preto je treba skúsiť radšej zlepšiť svoj úverový profil, prípadne počkať do doby, než vyprší platnosť negatívneho hodnotenia v úverovom registri. Ak už si musí človek požičať takúto pôžičku, mal by si vždy dobre pozrieť podmienky úveru, vypočítať celkové náklady na úver a ubezpečiť sa, že bude vedieť splátky za úver splácať bez problému. V opačnom prípade riskuje ešte zhoršenie svojej finančnej situácie...

TIP: Vyskúšajte túto najschvaľovanejšiu pôžičku bez kontroly registra:

Získať pôžičku

Článok spadá do kategorií: Bankové pôžičky, Nebankové pôžičky, Pôžičky bez registra